Polskie Siły zbrojne na zachodzie  Jest 8 produktów.

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie PSZ były regularnymi formacjami wojskowymi, stanowiącymi część Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (obok Armii Krajowej). Organizowano je od jesieni 1939 roku poza granicami kraju, na podstawie sojuszniczych umów wojskowych zawartych z Francją i Wielką Brytanią. W ich skład wchodziły wojska lądowe, marynarka...

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie PSZ były regularnymi formacjami wojskowymi, stanowiącymi część Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (obok Armii Krajowej). Organizowano je od jesieni 1939 roku poza granicami kraju, na podstawie sojuszniczych umów wojskowych zawartych z Francją i Wielką Brytanią. W ich skład wchodziły wojska lądowe, marynarka wojenna oraz lotnictwo. Cywilne zwierzchnictwo i kontrola należały do władz polskich na uchodźstwie. 

Więcej