Zdarzyło się 13 marca

13 marca
Imieniny obchodzą: Alojzy, Bernard, Blizbor, Grzegorz, Innocenty, Józefina, Justyna, Maksymilian, Piotr i Teofan


1223 – Poświęcono kościół Świętej Trójcy w Krakowie.
1329 – Król Czech Jan Luksemburski i wielki mistrz zakonu krzyżackiego Werner von Orseln podpisali w Toruniu akt przymierza skierowany przeciw Polsce. Była to odpowiedź na najazd wojsk króla Władysława I Łokietka na ziemię chełmińską, co z kolei było spowodowane krucjatą władcy Czech przeciw Litwie.
1600 – Król Zygmunt III Waza ogłosił przyłączenie Estonii do Rzeczypospolitej.
1679 – Król Jan III Sobieski nadał Tatarom wsie: Kruszyniany, Nietupa, Łużany i część Poniatowicz.
1817 – Utworzono Korpus Górniczy.
1818 – Papież Pius VII wydał bullę o utworzeniu archidiecezji warszawskiej.
1863 – Powstanie styczniowe: powstał Rząd Narodowy Cywilny.
1912 – W Warszawie odbył się zjazd Towarzystwa Kultury Polskiej.
1920 – Ruska Ludowa Republika Łemków została zlikwidowana przez polskie wojsko.
1937:
Jakow Zak z ZSRR został zwycięzcą III Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
Minister spraw wojskowych wydał rozkaz o utworzeniu oddziałów Obrony Narodowej.
1943 – Oddział partyzancki „Jędrusie” i miejscowa placówka AK rozbiły więzienie w Opatowie i uwolniły około 80 więźniów.
1944 – 365 Polaków zostało zamordowanych w Palikrowach (dawne województwo tarnopolskie) przez oddział SS.
1945 – Armia Czerwona zajęła Redę, Tczew i Wejherowo.
1965 – Premiera filmu Życie raz jeszcze w reżyserii Janusza Morgensterna.
1999 – Polska wstąpiła do NATO.
2000 – Odbył się III zjazd gnieźnieński.
2004:
Do Kodeksu karnego wprowadzono definicję przestępstwa terrorystycznego.
O północy zaczęła obowiązywać dwudniowa żałoba narodowa, ogłoszona przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego po zamachach bombowych w Madrycie.
Rozpoczął się V zjazd gnieźnieński.
Sejm RP przyjął ustawę o pomocy społecznej.
2008 – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uruchomił pierwszy w kraju program świadomej donacji zwłok.
2010 – Rozpoczął się VIII zjazd gnieźnieński.

Komentarze

Zostaw swój komentarz