Wyświetlanie 1–24 z 39 wyników

Przypinka z orłem wzór 1919 ver 1

12,90 

Przypinka z orłem wz 1919 wersja nr 2

12,90 

Przypinka orzeł wzór 1919 w wersji nr. 3

12,90 

Przypinka z orłem z tarczą amazonek wzór 1919

10,90 

Przypinka z miniaturą orzełka wzór 1919.

9,90 

Przypinka duża z orłem lotniczym z II RP

12,90 

Przypinka z orłem lotniczym z okresu II RP

10,90 

Przypinka z tarczą amazonek wzór 1923

10,90 

Orzeł wojskowy wz. 19 z symbolem Polski Walczącej na tarczy amazonek

10,90 

Odznaka Krzyż Narodowych Sił Zbrojnych inicjały ZJ NOW NZW

12,90 

Odznaka Pamiątkowa Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

12,90 

Przypinka z orzełkiem wz. 17

10,90 

Przypinka z orłem II RP

12,90 

Miniatura przypinki orzeł II RP 1919

12,90 

Przypinka Józef Piłsudski

9,00 

Przypinka Józef Piłsudski (1867-1935)

9,00 

Przypinka z wizerunekiem Generała Józefa Hallera

9,00 

Znak oficerski Parasol słuchaczy szkoły oficerskiej Związku Walki Czynnej

12,90 

Odznaka Pierwszej Kompanii Kadrowej

14,90 

Odznaka Niższej Szkoły Lotniczej w Krakowie

19,90 

Odznaka Sekcji Lotniczej Obrony Lwowa

19,90 

ODZNAKA 1 PUŁK LOTNICZY W WARSZAWIE

12,90 

Szkoła Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy

19,90 

ODZNAKA 2 PUŁK LOTNICZY W KRAKOWIE

12,90 

Za symboliczny początek II Rzeczypospolitej przyjmuje się 11 listopada 1918 roku, kiedy to Józef Piłsudski objął władzę wojskową z rąk Rady Regencyjnej w Warszawie. Trzy dni później (14 listopada) przejął również władzę cywilną, a zarówno Rada Regencyjna, jak i Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej rozwiązały się, przekazując władzę Piłsudskiemu, wkrótce Tymczasowemu Naczelnikowi Państwa.
Po agresji na Polskę III Rzeszy i ZSRR (kampania wrześniowa) i okupacji wojennej terytoriów II RP przez obu agresorów (we wrześniu 1939) legalną kontynuacją władz II Rzeczypospolitej, uznawaną na arenie międzynarodowej przez cały okres II wojny światowej był Rząd RP na uchodźstwie, a jako podległa mu administracja w okupowanym kraju – Polskie Państwo Podziemne i jego struktury polityczne i wojskowe (Armia Krajowa).
Wycofanie uznania dyplomatycznego dla rządu RP na uchodźstwie przez Wielką Brytanię i USA 6 lipca 1945 roku (i w konsekwencji pozostałe kraje świata zrzeszone w konstytuującej się wówczas Organizacji Narodów Zjednoczonych (jedynie Hiszpania, Irlandia i Watykan uznawały rząd RP na uchodźstwie)) uznać można za faktyczny koniec prawnomiędzynarodowy II Rzeczypospolitej.
Ostatecznym aktem jej formalnego istnienia było przekazanie 22 grudnia 1990 roku insygniów prezydenckich II Rzeczypospolitej i oryginału konstytucji kwietniowej przez Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej na uchodźstwie – pierwszemu wybranemu w wolnych wyborach prezydentowi RP – Lechowi Wałęsie.