Nasze produkty, Polskie symbole narodowe

„Jeszcze Polska nie zginęła…” — znaczenie polskich symboli narodowych

flaga polski

Symbole narodowe kształtują się na przestrzeni setek lat — od momentu założenia państwa, aż po dziś dzień. Każdy z nich obrazuje historię związaną z danym krajem oraz formuje tożsamość narodową, czyli poczucie odrębności wobec innych nacji. Symbole budują także wizerunek kraju na arenie międzynarodowej w kwestii ekonomicznej, politycznej i kulturowej, choć przede wszystkim służą podtrzymaniu tradycji oraz pewnych wzorców zachowań wśród społeczeństwa. Symbolami narodowymi są godło, barwy (flaga) oraz hymn.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Według ustawy godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek białego orła ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawą stronę, z rozwiniętymi skrzydłami, ze złotym dziobem i szponami, umieszczony w czerwonym polu tarczy. Władcy Polski z dynastii Piastów zdecydowali się na ten, a nie inny symbol z kilku powodów: przede wszystkim orzeł uznawany jest za króla ptaków — niezwykle potężnego, który symbolizuje władzę, odwagę i siłę. Ponadto utożsamia on Państwo z krajem wolnym i w pełni suwerennym.

Gwoli ciekawostki można dodać, że heraldyka (dziedzina nauki zajmująca się badaniem herbów) uważa, że wspomniane godło powinno być nazywane herbem — gdyż godłem jest sam wizerunek Białego Orła, lecz błąd ten powielany jest na przestrzeni lat.

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej

Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się biel oraz czerwień. Zostały one zaadaptowane z herbu Królestwa Polskiego, choć przypisuje się im też ukryte znaczenie. Czerwień jest oznaką władzy, bogactwa i dostojeństwa, z kolei białe były rozety, które miało na swoich kapeluszach Wojsko Polskie za czasów Augusta II Mocnego. Z czasem barwom zaczęto przypisywać inne symbole, jak czystość (biel) czy przelana krew (czerwień).

Opaska na rawmię w barwach narodowych

Hymn Rzeczypospolitej Polskiej

Hymnem Polski jest „Mazurek Dąbrowskiego” napisany przez Józefa Wybickiego w 1797 roku. Pieśń miała podtrzymać nadzieję rodaków na odzyskanie niepodległości Polski — powstała w momencie, kiedy generał Jan Henryk Dąbrowski tworzył Legiony we Włoszech, mające przy boku Napoleona Bonaparte wyzwolić naród z rąk nieprzyjaciela. Zgodnie z zarządzeniem tylko cztery z sześciu zwrotek stały się hymnem — pieśń tę uznano za narodową w 1927 roku.

Każdy symbol narodowy posiada dokładnie określoną długość, szerokość czy odcień koloru. Szczegółowe zapisy znajdują się w Konstytucji RP, a także w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Należy pamiętać, że symbole narodowe to budowana przez lata pamiątka, o którą trzeba dbać i ją szanować. Toteż podczas śpiewania hymnu zachowuje się odpowiednią postawę, a jeżeli chodzi o flagę RP — nigdy się jej nie podpisuje ani nie brudzi.